19 September 2023

Kliniknær Bæredygtighed - workshop for Ph.d.-vejledere deadline 19/9 (In Danish)

Workshop 3. oktober 2023 for PhD-vejledere. 

Kliniknær Bæredygtighed

  • Hvordan skaber vi plads til bæredygtighed i et presset sundhedsvæsen? Er det to sider af samme sag?
  • Kan teknologien redde os eller er den en del af problemet?
  • Hvordan kan vi og vores studerende blive klædt bedre på til at bidrage til kliniknær bæredygtighed?

Med denne workshop ønsker vi at sætte fokus på bæredygtighed som en del af vores kliniske hverdag, hvordan kan vi med små konkrete tiltag i vores undervisning og virke, være med til at arbejde for et mere bæredygtigt sundhedsvæsen?

Ved denne workshop får du bl.a. råt for usødet om tingenes tilstand ved professor Katherine Richardson, SUNDs perspektiv ved Dekan Bente Stallknecht samt eksempler på konkrete tiltag på hospitaler og i sundhedsuddannelser.

Med afsæt i inspiration fra oplægsholderne og øvrige deltagere, vil vi samle inspiration til et katalog af små og store ideer, som er lige til at implementere!

Målgruppe

Studieledere, kursusledere, undervisere, PhD-vejledere og studenterrepræsentanter ved uddannelser på SUND herunder også DTU baserede uddannelser som Medicin og Teknologi

Hvor og hvornår?

  1. oktober 2023 9:30-17:00, Faculty Club, Panum

Workshoppen er arrangeret af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra SUND, DTU, RegionH og Region Sjælland på initiativ af professor, overlæge Malene Fischer fra IKM/Rigshospitalet samt lektor Tine Alkjær BMI/DTU.

Arrangementet er støttet af SUND, så deltagelse er gratis

Tilmelding

Tilmeld dig senest 19/9

Begrænset antal pladser, 

Angiv gerne din rolle i forhold til undervisning samt evt. allergier e.lign i forhold forplejning.

Program

09:30-10:00  Kaffe og velkomst, introduktion til dagen ved arbejdsgruppen og dagens facilitator Bo Degn.

10:00-10:20  Fra det store globale perspektiv til sundhedssektoren ved Professor Katherine Richardson, KU

10:20-10:40  Bæredygtighed på SUND ved Dekan Bente Stallknecht

10:40-11:00  Kan teknologien redde os? TBC

11:20-11:40  Bæredygtige processer og systemtænkning ved Lektor   Søsser Brodersen, Aalborg Universitet

11:40-12:00  Skal vi ikke bare lave mindre? ved Professor John  Brodersen, KU

12:00-12:30  Debat

12:30-13:15  Frokost

13:15-14:15  Indlæg omhandlende konkrete initiativer og erfaring:

  1: Bæredygtige hospitaler i RegionH (Vicedirektør Kurt Stig Jensen, AHH)

  2: Bæredygtighed i sundhedsuddannelser – erfaringer fra Norge (professor Kristin Heggen, Oslo Universitet)

  3: Et PhD-projekt (læge Anna Roe-Rasmussen, DTU/Region Sjælland)

14:15-14:30  Diskussion i plenum (overlap mellem kurser, hvad synes  de studerende, forslag til aktiviteter)

14:45-15:00  Kaffe og inddeling i grupper

15:00-16:00  Gruppearbejde om konkrete ideer

16.00-17:00  Præsentation i plenum, afrunding og næste skridt

Topics