Book a room or auditorium

Lokaler til konferencer og særlige lejligheder

You can rent auditoriums and conference rooms in the Panum Building, the Maersk Tower and the University Park.