27 June 2022

Søg midler til realisering af grønne missioner gennem Innovationsfonden

Kan du hjælpe Danmarks grønne omstilling på vej og bidrage til at realisere de politisk udpegede grønne missioner? Så kan du søge en pulje af ekstra grønne midler, som Innovationsfonden udmønter via sine programmer i 2022.

De grønne missioners områder:

  1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
  3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  4. Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

De ekstra midler, som udmøntes af Innovationsfonden, skal understøtte strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for de fire missioners områder, og dermed bidrage til at indfri Danmarks klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 og CO2-neutralitet i 2050, sammenlignet med niveauet i 1990, og en samtidig styrkelse af natur og miljø.

Midlerne er fordelt på Innovationsfondens programmer:

Læs mere om de grønne missioner og hvordan du søger midler på Innovationsfondens hjemmeside.