25 March 2021

PH.D.-STIPENDIER INDEN FOR UDDANNELSESFORSKNING MED FOKUS PÅ FOLKESKOLEN

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning uddeler i 2021 32 mio. kr. til ph.d.-
stipendier inden for uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen.

Der er ansøgningsfrist 26. maj 2021 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske
folkeskole og være organiseret i et samarbejde mellem professionshøjskoler
og universiteter. De ph.d.er, der uddannes, skal både under uddannelsen og
efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning
og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags
didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. I 2021 vil
Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden for følgende
områder:

  • Fagenes didaktik, særligt sprogfag og praktisk-musiske fag, samt test og prøver
  • Skoleudvikling, rammer, organisation og ledelse, herunder forældresamarbejde
  • Elevers medbestemmelse, demokratiske dannelse, læring og trivsel
  • Diversitet og betydningen af social baggrund, social- og specialpædagogik og inkluderende læringsmiljøer
  • Uddannelse for bæredygtighed (klima, socialt, kulturelt)
  • Undervisning, læring og deltagelse i en digital verden, herunder teknologiforståelse

Ansøgninger på tværs af temaer og inden for andre områder vil også være velkomne.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside